Integritetspolicy

.
1. Information om hantering av personuppgifter

Más Amigos Bostad värnar om din personliga integritet och vi vill att du känner dig trygg när du lämnar dina uppgifter till oss. För oss på Más Amigos Bostad är det viktigt att vara öppna med hur Más Amigos Bostad behandlar dina personuppgifter och ge dig information på ett sätt som gör att du förstår hur vi kommer behandla dina personuppgifter.

I denna integritetspolicy, som gäller för alla kunder hos Más Amigos Bostad, ger vi dig information om hur vi hanterar dina personuppgifter.

Más Amigos Bostad arbetar löpande med integritetsfrågor och vi kan därför komma att uppdatera denna policy. Du hittar den senaste versionen av integritetspolicyn här.

Du är alltid välkommen att kontakta oss om du har frågor eller synpunkter.

2. Ansvar för dina personuppgifter?

Más Amigos Bostad, C/ Capitan Garcia Gea 17, 03182 TORREVIEJA, Spanien. CIF 79211289W är personuppgiftsansvarig för de personuppgifter som inhämtas och behandlas av Más Amigos Bostad.

Om du lämnar uppgifter till någon av våra samarbetspartners (till exempel genom att du har klickat på en länk till någon av våra samarbetspartners som finns publicerad på våra webbsidor) ansvarar vår samarbetspartner för dina personuppgifter.

3. Vilka personuppgifter samlas in av Más Amigos Bostad?

För hyrestagare:

När du bokar en semesterbostad hos Más Amigos Bostad behandlar vi de personuppgifter som du ger oss i samband med din bokning och din vistelse. Det handlar normalt sett om ditt och ditt resesällskaps namn, adress, telefonnummer samt e-postadress och betalningsuppgifter.

När du skapar en gästprofil hos oss, behandlar vi personuppgifterna som du skickar oss när du skapar en profil.

För husägare:

När du väljer att hyra ut din semesterbostad via ett förmedlingsavtal med Más Amigos Bostad behandlar vi de personuppgifter som du ger oss i samband med avtalet. Det handlar normalt sett om namn, adress, telefonnummer, e-postadress och bankkonto uppgifter samt uppgifter om din semesterbostad.

Allmänt:

När du anmäler dig till vårt nyhetsbrev, behandlar vi e-postadressen som du anger vid anmälan.

Om du ber oss kontakta dig med information om att hyra ut din semesterbostad genom Más Amigos Bostad, behandlar vi personuppgifterna du lämnar när du gör den förfrågan. Det handlar normalt sett om ditt namn, telefonnummer, e-postadress och adress.

När du använder Live Chat funktionen på vår hemsida, behandlar vi de personuppgifter som du lämnar via chatfunktionen. Det handlar normalt sett om ditt namn, e-postadress, nationalitet och information om din sökning efter ett semesterboende att hyra.

När du deltar i en av våra undersökningar, behandlar vi personuppgifterna som du skickar oss när du svara på frågorna i undersökningen.

När du använder vår hemsida samlar vi in uppgifter som rör din användning av hemsida via cookies eller kakfiler. För mer information om cookies och hur vi använder dem hänvisar vi till vår policy rörande cookies.

4. Varför behandlar Más Amigos Bostad dina personuppgifter?

De personuppgifter vi samlar in kan behandlas i olika syften beroende på ditt förhållande till Más Amigos Bostad, exempelvis:

 • för att behandla och genomföra din bokning när du gör en bokning hos Más Amigos Bostad
 • för att göra din bokningsinformation tillgänglig för dig
 • för att uppfylla våra förpliktelser i samband med förmedlingsavtalet när du hyr ut din semesterbostad via Más Amigos Bostad
 • till statistik som hjälper oss att optimera uthyrningen och förbättra vår service till dig
 • för att göra återkommande besök på vår hemsida mer personliga och att personalisera annonsering
 • för att generera intresse i våra produkter, service och koncept och att inspirera användare att besöka vår hemsida
 • för att informera dig om våra erbjudande och andra tjänster som vi tror kan intressera dig
 • som del av vårt samarbete med affärspartners
 • för att behandla frågor som inkommer till vår kundservice
 • för att skicka dig den information du efterfrågar; och
 • för att följa tillämplig lagstiftning.


Rättslig grund för behandlingen av personuppgifter

När du bokar en semesterbostad via Más Amigos Bostad eller när du ingår ett förmedlingsavtal med Más Amigos Bostad för uthyrningen av ditt semesterboende, får du ta emot specifika uppgifter om behandlingen av dina personuppgifter.

Vi behandlar personuppgifterna på en av följande rättsliga grundvalar:

Ändamål för användningen av dina uppgifter: 
Kontraktsuppfyllande

Med hyrestagare:

När du bokar en semesterbostad via Más Amigos Bostad behandlar vi de personuppgifter som du lämnar i samband med bokning eftersom detta krävs för att kunna behandla och genomföra din bokning. Om du inte är villig att lämna dessa uppgifter kan vi inte genomföra din bokning.

Med husägare:

När du ingår ett förmedlingsavtal med Más Amigos Bostad behandlar vi de personuppgifter som du lämnar i samband med att detta avtal ingås samt uppgifter om din semesterbostad eftersom dessa krävs för att kunna genomföra och optimera uthyrning och uppfylla våra avtalsförpliktelser Om du inte är villig att lämna dessa uppgifter kan vi inte uppfylla våra avtalsförpliktelser.

Berättigat intresse:

För hyrestagaren:

När du bokar en semesterbostad via Más Amigos Bostad behandlar vi de personuppgifter som du lämnar i samband med din bokning för att kontakta dig med bra erbjudanden och tips om Más Amigos Bostads produkter och service. Denna behandling av dina personuppgifter genomförs eftersom vi har ett berättigat intresse av att behålla kontakten med dig i hopp om att du ska vilja hyra en semesterbostad genom oss i framtiden. Du kan därför förvänta sig av vi kontaktar sig löpande med erbjudanden.

När du skapar en gästprofil hos oss, behandlar vi personuppgifterna som du använder i din profil med grund i vårt berättigade intresse att ge dig bra kundservice.

När du deltar i någon av våra undersökningar behandlar vi personuppgifterna i dina svar för att förbättra vår kundservice. Ibland delar vi din feedback med ägaren av semesterbostaden så att husägaren också kan använda denna feedback i samband med deras semesterbostad. Denna behandling av din data görs med grund i vårt berättigade intresse att ge den bästa möjliga kundservice. Ibland använder vi gästomdömen i samband med marknadsföring på våra digitala plattformar och sociala media. Ditt förnamn och ditt hemland kommer visas i samband med dina kommentarer. Denna behandling av din data grundar sig i vårt intresse att ge information till andra gäster om semesterbostaden, resmålet och att marknadsföra vårt utbud.

För fastighetsägaren:

Vi behandlar dina personuppgifter för att kontakta dig efter att förmedlingsavtalet har upphört med erbjudanden relaterade till att återuppta vårt samarbete. Denna behandling av sina personuppgifter genomförs eftersom vi har ett berättigat intresse av att behålla kontakten med sig och därmed verka för möjligheten att kunna återuppta vårt samarbete. Du kan därför förvänta sig att vi kontaktar dig efter att förmedlingsavtalet har löpt ut med erbjudanden och information som är relevant för dig i samband med att du tar ställning till om du vill återuppta uthyrningen via Más Amigos Bostad.

Allmänt:

När du anmäler dig till vårt nyhetsbrev, behandlar vi dina personuppgifter med grund i vårt intresse att marknadsföra Más Amigos Bostads produkter och tjänster till dig. Du kan avanmäla dig från nyhetsbrevet när som helst genom att klicka på avanmälningslänken längst ner i mailet.

Om du ber oss kontakta dig med information om uthyrning av ditt hus genom Más Amigos Bostad eller ber oss att skicka ett påminnelsemail med en länk till din icke genomförda bokning, behandlar vi dina personuppgifter med grund i din förfrågan och vårt intresse att marknadsföra Más Amigos Bostads produkter och tjänster till dig.

För att optimera vår service använder vi en del personuppgifter för statistiska ändamål. Vi genomför denna behandling eftersom vi har ett intresse av att ge bästa möjliga kundservice.

Ibland delar vi personuppgifter med affärspartners såsom konsumentföreningar för att de ska använda dem i statistiska syften och för att förbättra vår kundservice. Denna behandling av personuppgifter utförs med grund i vårt intresse i att utveckla affärsrelationer som förbättrar din kundserviceupplevelse.

Samtycke:

Om du använder Live Chat funktionen, behandlar vi de personuppgifter som du lämnar via chatfunktionen med grund i ditt samtycke.

Vi lämnar inte vidare dina personuppgifter till en samarbetspartner i syfte att de ska kunna kontakta dig med bra erbjudande etc. om du inte har gett oss särskilt samtycke till att föra detta.

Om vi använder bilder och videor av dig i vår marknadsföring, ber vi för användningen dig om ditt samtycke.

Uppfyllande av rättslig förpliktelse

När lagstiftningen fastställer att vi är rättsligt förpliktade att genomföra en behandling av personuppgifter, kommer vi att genomföra denna behandling i enlighet med vår rättsliga förpliktelse.

5. Överföring av personuppgifter

Más Amigos Bostad överför, på de lagliga grunderna nämnda ovan, relevanta personuppgifter till uthyrare/hyrestagare, föreningen Más Amigos, samarbetspartners som exempelvis: uthyrningsportaler, kreditkortsföretag, försäkringsbolag, konsumentföreningar, städfirmor och andra underleverantörer samt offentliga myndigheter.

Om du inte har gett oss ditt uttryckliga samtycke delar vi inte vidare dina personuppgifter med utvalda samarbetspartners i syfte att de ska kunna kontakta dig med bra erbjudanden etc.

Más Amigos Bostad kan i vissa fall använda oss av ett personuppgiftsbiträde. I sådana fall har vi ingått ett avtal för personuppgiftsbiträdet som säkerställer att det finns säkerhetsåtgärder på plats för att skydda dina uppgifter.

Vi delar även dina personuppgifter med vissa företag som är självständigt personuppgiftsansvariga viket innebär att dessa styr hur informationen ska behandlas såsom myndigheter.

Más Amigos Bostad minimerar överföring av personuppgifter till ett land utanför EU/EES och i de fall sådant sker såsom vid systemmässig support och underhåll, sker detta enligt särskilt högt ställda krav och avtal.

6. Lagringstid

Vi lagrar bara dina personuppgifter under så lång tid som är nödvändigt med avseende på de relevanta syftena eller i enlighet med gällande lagstiftning. Vi raderar dina personuppgifter när det inte längre är nödvändigt att lagra dem.

7. Dina rättigheter

Vi på Más Amigos Bostad vill alltid vara transparenta med hur vi behandlar dina uppgifter. Om du vill få insyn i din personuppgiftsbehandling har du rätt att begära att få tillgång till dina uppgifter via ett registerutdrag. Om vi mottar en begäran från dig, kan vi komma att begära kompletterande uppgifter för att säkerställa att vi lämnar ut uppgifterna till rätt person. En begäran om registerutdrag ska vara skriftligt undertecknad från dig. Du har också alltid rätt att begära att dina personuppgifter rättas.

Du kan begära radering av dina uppgifter i den utsträckning som överensstämmer med tillämplig lag och enligt ingångna avtal med dig och vi kommer alltid göra vårt bästa för att tillmötesgå din begäran om radering. Du har också rätt att invända mot vår behandling (t.ex. om något av de uppgifter som samlats in är felaktiga). I vissa fall kan inte Más Amigos Bostad tillmötesgå din begäran om radering, om uppgifterna behövs för att uppfylla gällande lag.

Du har rätt att begära att Más Amigos Bostad begränsar behandlingen av dina personuppgifter.

Du har rätt att begära att vi upphör att skicka dig marknadsföringsmaterial.

Om du anser att vi har hanterat dina personuppgifter på ett felaktigt sätt kan du alltid vända dig till oss på Más Amigos Bostad. Datainspektionen i Spanien är ansvarig för tillsyn enligt dataskyddslagstiftningen och den som anser att de förekommer felaktig hantering av personuppgifter kan framställa klagomål till Datainspektionen i Spanien.

Du har rätt att återkalla ditt samtycke om vi behandlar dina personuppgifter i enlighet med ditt samtycke.

För alla frågor eller förändringar gällande användningen av dina personuppgifter vänligen kontakta oss via mail: casa@masamigosbostad.se.

8. Andra hemsidor

Vår hemsida kan innehålla länkar till andra hemsidor. Denna integritetspolicy gäller bara för våra hemsidor. Om du använder länkar till andra hemsidor rekommenderar vi att du läser deras integritetspolicy.

9. Uppdatering av vår integritetspolicy

Vi går regelbundet igenom vår integritetspolicy och publicerar alla uppdateringar på vår hemsida.

Denna integritetspolicy uppdaterades senast: 9 juni 2023.