Hyresvillkor

Más Amigos Bostad förmedlar medlemmars privata semesterbostäder och verkar som ombud mellan husägare och hyresgäster.

Viktigt att tänka på
  • Det är endast den person som gjort bokningen som kan kvittera ut nycklar till bostaden
  • Det får inte bo fler personer än det antal som avtalats
  • Alla hyresgäster som har fyllt 16 år måste vara närvarande vid incheckningen på ankomstdagen.
Som förmedlare av semesterbostad ser vi till att du:
  • Får en skriftlig bekräftelse på din bokning via e-post
  • Får uppgift om var nyckel ska hämtas senast två veckor före ankomstdagen
  • Informeras om alla väsentliga förändringar som rör din bokning
  • Får disponera bostaden från kl. 15.00 på ankomstdagen fram till kl. 12.00 avresedagen
När är bokningen bindande?
Så snart ni har betalat in anmälningsavgiften för den bekräftade bokningen är den bindande.

När och hur skall jag betala?
Anmälningsavgiften betalas in enligt anvisningar i bokningsbekräftelsen senast 7 dagar efter att denna skickats ut. Resterande hyra betalas senast 30 dagar före ankomst. Vid bokningar som görs senare än 30 dagar före ankomstdagen ska hela hyran betalas snarast möjligt.

Vid hyresperioder längre än en månad är betalningsanvisningarna något annorlunda, bland annats p. g. a. att en deposition ska betalas in i förskott. Depositionen återbetalas efter godkänd slutbesiktning och reglering av eventuell överkomsumtion av el och vattenkostnader.

Vad händer om jag inte betalar i tid?
Om du inte betalar anmälningsavgiften inom 7 dagar har vi rätt att avboka din bokning. Om du missar betalningen av hyran räknas det som en avbokning från din sida och då gäller reglerna vid avbokning.

Vad gäller om jag vill avboka?
Avbokning skall ske skriftligen via e-post direkt till Más Amigos Bostad. Vi kommer snarast att bekräfta avbokningen skriftligen via e-post. Vid avbokningar som sker mer än 30 dagar före avtalad ankomstdag, betalas en avbokningsavgift motsvarande anmälningsavgiften. För avbokningar som sker 30 dagar eller mindre före avtalad ankomstdag, måste 80 % av hyran betalas.

Säsongsuthyrning
Vid ett pågående hyresavtal som är längre än 75 dagar gäller en ömsesidig uppsägningstid på 2 månader.

Vad har jag för rättigheter?
Vid eventuella klagomål på bostaden och dess skick måste hyresgästen framföra dessa snarast efter ankomst via e-post till casa@masamigosbostad.se. Fel som uppstår under vistelsen skall anmälas omgående så att vi får en möjlighet att rätta till dem.
Hyresgästen är ansvarig för hans/hennes agerande men även för de personer som vistas i bostaden under hela hyrestiden.
Föreningen Mas Amigos tar inte ansvar för de klagomål som hyresgästen kan tänkas ha mot ägaren av bostaden, då Mas Amigos endast verkar som ett ombud för ägaren av bostaden.

Vad har jag för skyldigheter?
Hyresgästen ansvarar för att ange sina ankomst- och avresetider senast 2 veckor före ankomst.

Du måste vårda bostaden väl och följa de ordningsregler, anvisningar och bestämmelser som gäller. Hyresgästen är skyldig att lämna bostaden i samma tillstånd som när den tillträddes. Hyresgästen ansvarar ekonomiskt för alla skador som uppstår på bostaden eller dess inventarier genom att hyresgästen själv eller någon i hyresgästens sällskap varit vårdslös eller oaktsam.

Du får inte använda bostaden till något annat än vad som avtalats vid bokningen och du får inte låta flera personer övernatta i bostaden, än vad du uppgav vid bokningen.

Städning, nyckelutlämning och lakanstvätt ombesörjer särskild personal och detta betalas som ett tillägg till hyresbeloppet av hyresgästen.

Krig, naturkatastrofer, strejker mm.
Både du och vi har rätt att träda ifrån hyresavtalet om bostaden inte kan tillhandahållas på grund av krigshandlingar, naturkatastrofer, arbetsmarknadskonflikter, längre avbrott i vatten och energitillförsel, eldsvåda, översvämning, väderfenomen eller andra liknande större händelser, som varken du eller vi kunnat förutse eller påverka. Vi är i så fall skyldiga att snarast möjligt betala tillbaka vad du betalat, med avdrag för den tiden nu nyttjat bostaden.

Reservationer
POOL kan vara avstängd under vinterhalvåret eller under reparation.
SKANDINAVISKA KANALER & BREDBAND. Vi reserverar oss för eventuella avbrott och funktionsfel under hyresperioden. Detta inkluderar även handhavandefel.
STÖRNINGAR från byggnation, buller, hissar, trafik etc avsäger vi oss ansvaret för.
VINTER kan vara oförutsägbart och fastigheter i Spanien är inte vinterbonade på samma vis som i Skandinavien. Vi tar inte ansvar för inomhusklimatet.

Priser
Månadspriser gäller endast under LÅGSÄSONG 1/9 - 31/5. Självklart kan man också boka veckor under lågsäsong. På högsäsong är det enbart veckopris som gäller. Alla bostäder hyrs inte ut med månadspris. I angivna priser ingår el, gas och vatten upp till en konsumtion av 100€/månad vid månadsuthyrning (mer än 30 dagar) och 50€/vecka vid veckouthyrning.

Vi är flexibla gällande hyresperioder. Ankomstdatum samt avresedatum kan vara alla veckodagar och närsomhelst på dygnet.

Handdukar ingår inte.

Utöver hyrespriset tillkommer kostnad för avresestädning (varierar beroende på bostadens storlek), serviceavgift 30€ samt hyra av sängkläder 10€/person.